Globální průmysl skelných vláken

Předpokládá se, že celosvětový trh se skleněnými vlákny poroste o 7 miliard USD, a to díky kombinovanému růstu 5,9%. Skleněná vlna, jeden ze segmentů analyzovaných a dimenzovaných v této studii, vykazuje potenciál růstu na více než 6.
4. února 2020 13:58 ET | Zdroj: ReportLinker
New York, 4. února 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com oznamuje vydání zprávy „Global Fiberglass Industry“ - https://www.reportlinker.com/p05798567/?utm_source=GNW
8%. Dynamika řazení podporující tento růst je pro podniky v tomto prostoru zásadní, aby drželi krok s měnícím se pulzem trhu. Skleněná vlna, která má do roku 2025 dosáhnout více než 6,2 miliardy USD, přinese zdravé zisky

Významný impuls pro globální růst.
- V zastoupení rozvinutého světa si Spojené státy udrží 5% dynamiku růstu. V Evropě, která i nadále zůstává důležitým prvkem světové ekonomiky, přidá Německo k velikosti regionu více než 250 milionů USD a

vliv v příštích 5 až 6 letech. Odhadovaná poptávka v regionu v hodnotě přes 210,9 milionů USD bude pocházet z trhů zbytku Evropy. V Japonsku dosáhne skleněná vlna do konce analyzovaného období tržní velikosti 241,3 milionu USD. Jako druhá největší ekonomika na světě a nová změna hry na globálních trzích vykazuje Čína v příštích několika letech potenciál růstu o 8,8% a přidává přibližně 1,9 miliardy USD, pokud jde o adresnou příležitost pro výběr

začínající podniky a jejich vychytralé vůdce. Ve vizuálně bohaté grafice jsou tyto a mnoho dalších potřebných kvantitativních údajů důležitých pro zajištění kvality strategických rozhodnutí, ať už jde o vstup na nové trhy nebo alokaci zdrojů

v rámci portfolia. Růst a vývoj vzorců poptávky v rozvíjejících se zemích v asijsko-pacifické oblasti, Latinské Americe a na Středním východě ovlivní několik makroekonomických faktorů a sil vnitřního trhu. Všechna předložená hlediska výzkumu jsou

na základě ověřených zakázek od ovlivňujících osob na trhu, jejichž názory nahrazují všechny ostatní metodiky výzkumu.


Čas zveřejnění: 11. ledna 2011